Soldaterforeningen

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening


Blev stiftet den 29.11.1910 på initiativ af tre tidligere soldater fra 1. Regiment. I de første år voksede Foreningen støt og roligt og blev i løbet af få år en af landets største soldaterforeninger. I 1924 erhverver Foreningen på en auktion general Olaf Ryes våbensamling og overdrager 29. november 1925 samlingen til Regimentet til eje, med den ene klausul at samlingen skal tilbage til Foreningen, hvis Regimentet ophører at eksistere!

Som bekendt blev Danske Livregiment nedlagt den 31. december 2000, derfor blev Ryes våbensamling tilbageleveret til Foreningen. Samlingen blev herefter udlånt til Kastellet, hvor den nu er ophængt i Søndre Magasin ( det tidligere bageri ). Olaf Rye var en fremragende officer. Inden han blev general, var han som oberstløjtnant chef for 1 Regiment fra 1842-1848.

 

I 1933 købte Foreningen en ejendom i Laksegade. Denne enestående økonomiske indsats fra mange medlemmers side, gjorde, at vi som den eneste forening havde eget hus, hvilket gav et uvurderligt fast holdepunkt for medlemmerne.

 

I 1987 måtte Foreningen desværre sælge ejendommen, men det blev gjort på en måde, der har ført til en øget aktivitet og økonomisk sikkerhed. Hvert år afholdes jubilarstævne for de jubilerende årgange. Det største jubilarstævne nogensinde var den 8. oktober 1945, hvor man for første gang siden besættelsen 1940-45 igen kunne afholde jubilarstævne i Kastellet. En tusindtallig skare fik en uforglemmelig dag.

 

Ligesom dengang er jubilarstævnerne også i dag årets store begivenhed. Her mødes gamle regimentskammerater. Nogle har ikke set hinanden i 10, 20 eller 25 år og efter nogle få øjeblikke kan alle genkende hinanden og det er altid svært, når dagen er gået, at skulle sige farvel, men det bliver heldigvis mange gange til et -

 

på gensyn i Soldaterforeningen.1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening