1807, Københavns bombardement

1807, Københavns bombardement

 

DANSKE LIVREGIMENT og forsvaret af København mod den engelske belejringshær 1807.!

 

En bataljon af Danske Livregiment deltog 20. august som en del af hovedstyrken i angrebet på et engelsk batteri ved Svanemøllen. Regimentets gule fane blev ført af F.R.H. Bülow (den senere General og sejrherre fra Fredericia 1849). Regimentets tab: 1 død og 10 sårede.

 

I et forsøg på at fordrive de engelske forposter, der var rykket ind mod fæstningens volde udkæmpede regimentets jægerkompagni den 25. august en drabelig dyst mod skytterne af 1. lette hannoveranske bataljon om plankeværket ind til den mosaiske kirkegård (på Nørrebrogade) og havde ved denne lejlighed et tab på 2 døde og 4 sårede.

 

Et udfald, der den følgende morgen foretoges gennem Norgesporten i Kastellet mod Classens Have med samme styrke som den 25., kostede regimentet 3 døde og 6 sårede.

 

Den 31. august gennemførtes for sidste gang et større udfald mod Classens Have, hvor det lykkedes at fordrive englænderne fra haven. Her deltog Danske Livregiment med fuld styrke med et tab på 5 døde og 35 sårede.

 

For at imødegå et engelsk stormløb på byen blev voldene yderligere forstærket. Således blev Rosenkrands bastion på Østervold forstærket med 1. bataljon af Danske Livregiment og Quitzows med 2. bataljon af Danske Livregiment, ligesom der på yderste fløj i Ryssensteenslynette permanent blev indsat en styrke på 150 mand fra Danske Livregiment under Kaptajn Restorf som under bombardementet faldt, ramt af en kanonkugle.

 

 

 

(kilde: Danske Livregiment til fods 1. bartaillon 1763-1913 af Valdemar Stilling og Danske Livregiments Historie 1763-1963 samt Landkrigen 1807 af K.G.H. Hillingsø).

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening