Mindestue

Mindestue


Foreningens Mindestue er placeret i Kastellet ved Norgesporten.

Mindestuen er åben den første og sidste søndag i måneden, fra

den 01. maj til den 30. september, fra kl. 12.00-16.00.


Efter at Danske Livregiment blev sammenlagt med Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet fik Soldaterforeningen stillet et lokale til rådighed i den ene vagtpavillon i Norgesporten af Kastellets kommandant.


Når Soldaterforeningen valgte at indrette en mindestue i Kastellet, skyldtes det regimentets 84 år lange og uafbrudte garnisonering i denne fæstning (1868-1952), men også at størstedelen af regimentets udskrevne soldater var nordsjællændere og københavnere, hvorfor 1. Regiment, Danske Livregiment betragtedes som et københavnerregiment


Mindestuen åbnede på Kastellets 338-års fødselsdag den sidste søndag i oktober 2002.


De udstillede effekter modtog vi fra kasernen i Vordingborg, og senere fra Soldaterforeningens domicil i Laksegade, hvor Foreningen afsluttede sit lejemål ved udgangen af 2010. Også tidligere officerer, befalingsmænd og værnepligtige ved regimentet, har bidraget med ting til samlingen.


Mindestuen har siden været offentlig åben, fra maj til september, samt på Kastellets mærkedage, med over 3000 besøgende årligt.

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening