Regimentet

1. Regiment, Danske Livregiment


7 december 1763 oprettedes Danske Livregiment, hvis officerskorps bestod af 27 officerer fra Den Kongelige Livgarde til Fods og af 9 officerer fra det nedlagte Grenaderkorps, der var oprettet i 1701. Regimentet blev oprettet af Kong Frederik d. 5., der bestemte, at regimentet ,,stedse skal være det Første i Infanteriet". Regimentet, der oprindeligt var planlagt som en ren national enhed med udskrevet mandskab, blev hurtigt nødt til at supplere sig med hvervet mandskab fra de tyske stater for at komme op på den forskrevne styrke af 2 bataljoner á 6 kompagnier. 23 juni 1773 annekteredes 1. Sjællandske Nationale Bataillon, og 8 juni 1774 indlemmedes denne bataljon i regimentet. 28 august 1778 oprettedes en 3. bataljon ved regimentet. 11 februar 1785 nedlagdes denne bataljon, og en del af mandskabet indgik i "CronborgskeBataillon". Danske Livregiment fik sin ilddåb i krigen mod englænderne, hvor det dels kæmpede i slaget på Rheden og dels deltog i forsvaret af København i 1807. 15 februar 1808 annekteredes 2 batljoner af Landeværnets yngste mandskab og 8. november 1819 blev det til 1. Livregiment til Fods på 2 bataljoner á 5 kompagnier.

 

I 1842 reduceredes regimentet - siden 1819 kaldt 1. Livregiment til Fods - til en bataljon: 1. Linie Infanteri Bataillon med Olaf Rye som chef. Og det blev ikke mindst i de Slesvigske Krige, at afdelingen fik lejlighed til at leve op til Frederik d. 5.s ord om at være infanteriets første. I 1848 kæmpede bataljonen med bravur i slagene ved Bov og Slesvig, i 1849 ved Fredericia og i 1850 ved Isted. Atter udvidet til et regiment udmærkede det sig i særlig grad under arrieregardekampen ved Sankelmark den 6. februar 1864. Sangen "Tak for din Daad!" er tilegnet regimentet for dets indsats ved denne lejlighed. 6 februar 1865 ændredes det til 1. Infanteri Bataillon på 4 kompagnier og 1. oktober 1867 til 1. Bataillon som liniebataljon under 1. Halvbrigade af 1. Sjællandske Brigade. 1 november 1880 Liniebataljon under 1. Regiment.

 

Regimentets fanebånd bærer navnene på de ovennævnte fem slag. Mellem de Slesvigske Krige var enheden garnisoneret i den gamle grænsefæstning Rendsborg, men efter et kort ophold i Helsingør vendte den i 1868 tilbage til hovedstaden med Kastellet som domicil og blev herefter betragtet som Københavner-Afdelingen par excellence.

 

Under 1. Verdenskrig gjorde bataljonen tjeneste i Sikringsstyrken i samtlige krigsår, og under Besættelsen 1940-45 var den repræsenteret i Modstandsbevægelsen. Efter befrielsen fulgte tjeneste i Sønderjylland, ved Den Danske Brigade i Tyskland og på Bornholm. 1. november 1951 udvidedes bataljonen til et regiment - 1. Regiment/ Danske Livregiment på I-III Bataillon samt med 15., 18., 21. og 24. Bataillon som lokalforsvarsbataljoner (København, Værløse og Amager I & II). I 1952 fik regimentet garnison i Høvelte, hvor det i de følgende år udvikledes til et moderne Panserinfanteriregiment. I 1961 fik det sit gamle navn, Danske Livregiment tilbage. 1 august 1976 indlemmes Falsterske Fodregiment, hvorefter Danske Livregiment bestod af: Stab, I-IV Bataillon/ Danske Livregiment, I-IV Bataillon/ Falsterske Fodregiment og uddannelsesstyrke/ Danske Livregiment, men med garnison i Vordingborg. 31 januar 1983 ophæves opstillingspligten for enheder af Falsterske Fodregiment.

 

Fra 1994 havde Danske Livregiment til opgave at opstille og uddanne kampenheder til hærens krigsstyrke samt yde administrativ og logistisk støtte til danske enheder og enkeltpersoner udsendt i Fredsstøttende Operationer "World Wide". Danske Livregiments enheder har siden 1992 deltaget i samtlige FN- og NATO-operationer på Balkan. Regimentets enheder deltog som de første i UNPROFOR, IFOR, SFOR og KFOR.

 

31. december 2000 blev Danske Livregiment sammenlagt med Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet til et nyt regiment i Slagelse, på Antvorskov Kaserne, med navnet Gardehusarregimentet. Hærens fløjkompagni, Livkompagniet/ 1. Panserinfanteribataljon/ Danske Livregiment returnerede fra indsættelsen i Kosovo den 29. januar 2001. Efter hjemkomstparaden i Vordingborg opløstes kompagniet. Hermed var Danske Livregiment, "Det Første i Infanteriet" afviklet.

 

Fanebeskrivelse

Fanen bærer i korsmidten Dronning Margrethe II's kronede navnetræk. I øverste stangfelt bærer den Danske Livregiments mærke og i nederste stangfelt navnet "DANSKE LIVREGIMENT". 2 fanebånd med indskriften "Bov 1848, Slesvig 1848, Fredericia 1849, Isted 1850" og "Sankelmark 1864".

 

Afdelingsvåben

31 marts 1953 godkendte Forsvarsministeriet en farvelagt gengivelse af regimentets skjoldlagte afdelingsmærke, betegnet afdelingsvåbenet, der blev beskrevet således: ,,I skjold delt af guld og rødt en gennembrudt fæstningspentagon, hvori Frederik V's spejlvendte navnetræk, begge i omvendte farver. Over navnetrækket den reglementerede krone". Rødt var uniformsfarven på oprettelsestidspunktet, ligesom gult var den samtidige opslags- og kravefarve, der tilsammen udgør de oldenborgske farver.

 

Valgsprog

 

"FREMAD PÅ NY"

 

Fra sangen "Tak for din Daad" med tekst af P. Hansen og musik af Kantor N.P. Hillebrandt. Denne tilgik regimentet i marts 1864 til erindring om det daværende 1. Regiments indsats i kampen ved Sankelmark 6 februar 1864.


Mindedage

6 februar 1864, Kampen ved Sankelmark.

2 april 1801, Slaget på Reden.

9 april 1848, Kampen ved Bov.

23 april 1848, Slaget ved Slesvig.

3 juli 1864, Kampen ved Lundby.

6 juli 1849, Udfaldet fra Fredericia.

25 juli 1850, Slaget ved Isted.

7 december 1763, Regimentets fødselsdag.


Danske Livregiments navne

07.12.1763 Det Danske Livregiment til Fods

08.11.1819 1. Livregiment til Fods

07.01.1842 1. Linie-Infanteri-Bataillon

29.12.1848 1. lette Infanteri-Bataillon

31.01.1855 1. Linie-Infanteri-Bataillon

03.01.1860 1. Infanteri-Bataillon

01.12.1863 1. Infanteri-Regiment

06.02.1865 1. Infanteri-Bataillon

01.10.1867 1. Bataillon

01.11.1951 1. Regiment

01.11.1961 1. Danske Livregiment

01.08.1976 Sammenlagt med Falsterske Fodregiment under navnet Danske Livregiment

31.12.2000 Sammenlagt med Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet under navnet Gardehusarregimentet1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening