1801, Slaget på Reden

1801, Slaget på Reden

 

Danske Livregiment og Skærtorsdagsslaget den 2. april 1801 på Københavns Red.!

 

"Et kvarter i tre gik en engelsk kanonkugle gennem Danmarks skibsside mellem den femte og sjette kanonport agterst på underste batteridæk, hvor den dræbte en musketer af Danske Livregiment og kvæstede en matros"

Til tjeneste ombord på den danske defensionsflåde afgav Danske Livregiment Løjtnant C.E. Campeaux, 2 underofficerer og 84 menige til orlogsskibet DANMARK, 2 underofficerer og 28 menige til kavaleriprammen AGGERSHUS, Premierløjtnant Peter Rønner til blokskibet VAGRIEN og enkelte folk til fregatten KRONBORG og blokskibet DANNEBROG. På skibene havde regimentet et tab på: 11 døde og 3 sårede.

 

Willemoes på Gernerske Flådebatteri Nr. 1

 

 

(kilde: Danske Livregiment til Fods 1. Bataillon 1763-1913 af Valdemar Stilling. Slaget på Reden af Ole Feldbæk).

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening