Storstrøm Amts Afdeling

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening