En hymne for kammeratskabet

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening