104 års Stiftelsesfest

1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening